top of page

Etiske Retningslinjer

OSLOErotic (OE) jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, relasjonsstil, kropp og seksualitet.

 

Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk er basert på bevissthet, samtykke og likeverd. OEFAF er for mangfold og mot diskriminering.

Formål og ansvar

De etiske retningslinjene bygger på OE sitt verdigrunnlag og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder alle frivillige, representanter og ansatte i OEFAF. De gjelder også for alle som deltar før, under og etter alle arrangementer i regi av OEFAF.

Alle frivillige, representanter og ansatte skal signere på

retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til daglig leder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad (se punkt om brudd på etiske retningslinjer). Alle ansatte og representanter er pliktet til å kjenne til våre retningslinjer og å arbeide for å forebygge brudd på retningslinjene. Kjerneteam har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved

behov.

Likeverd og inkludering

Alle i OEFAF skal vise respekt for og tilrettelegge for å skape trygge

møte-, og arbeidsplasser for alle mennesker, uavhengig av alder,

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kroppskarakteristiska, seksualitet,

funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet, hudfarge eller politisk ståsted. OEFAF tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering, mobbing, vold, seksuell trakassering, seksuelloverskridende atferd og seksuelle overgrep.

Formål og ansvar

De etiske retningslinjene bygger på OEFAF sitt verdigrunnlag og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder alle frivillige, representanter og ansatte i OEFAF. De gjelder også for alle som deltar før, under og etter alle arrangementer i regi av OEFAF.

Alle frivillige, representanter og ansatte skal signere på

retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til daglig leder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad (se punkt om brudd på etiske retningslinjer). Alle ansatte og representanter er pliktet til å kjenne til våre retningslinjer og å arbeide for å forebygge brudd på retningslinjene. Kjerneteam har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved

behov.

Formål og ansvar

De etiske retningslinjene bygger på OEFAF sitt verdigrunnlag og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder alle frivillige, representanter og ansatte i OEFAF. De gjelder også for alle som deltar før, under og etter alle arrangementer i regi av OEFAF.

Alle frivillige, representanter og ansatte skal signere på

retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til daglig leder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad (se punkt om brudd på etiske retningslinjer). Alle ansatte og representanter er pliktet til å kjenne til våre retningslinjer og å arbeide for å forebygge brudd på retningslinjene. Kjerneteam har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved

behov.

Formål og ansvar

De etiske retningslinjene bygger på OEFAF sitt verdigrunnlag og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder alle frivillige, representanter og ansatte i OEFAF. De gjelder også for alle som deltar før, under og etter alle arrangementer i regi av OEFAF.

Alle frivillige, representanter og ansatte skal signere på

retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til daglig leder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad (se punkt om brudd på etiske retningslinjer). Alle ansatte og representanter er pliktet til å kjenne til våre retningslinjer og å arbeide for å forebygge brudd på retningslinjene. Kjerneteam har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved

behov.

Formål og ansvar

De etiske retningslinjene bygger på OEFAF sitt verdigrunnlag og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder alle frivillige, representanter og ansatte i OEFAF. De gjelder også for alle som deltar før, under og etter alle arrangementer i regi av OEFAF.

Alle frivillige, representanter og ansatte skal signere på

retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til daglig leder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad (se punkt om brudd på etiske retningslinjer). Alle ansatte og representanter er pliktet til å kjenne til våre retningslinjer og å arbeide for å forebygge brudd på retningslinjene. Kjerneteam har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved

behov.

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page